گسترش حساب کاربری
در زیر میتوانید برای گسترش حساب و پرداخت گزینه های موجود را مشاهده کنید

گسترش حساب کاربری

7 روز
پرمیوم

$4.99

$0.71 در طول روز

 • پرداخت امن
 • 100٪ ایمن و ناشناس
 • روش پرداخت را انتخاب کنید

30 روز
پرمیوم

$9.99

$0.33 در طول روز

 • پرداخت امن
 • 100٪ ایمن و ناشناس
 • روش پرداخت را انتخاب کنید

90 روز
پرمیوم

$19.99

$0.22 در طول روز

 • پرداخت امن
 • 100٪ ایمن و ناشناس
 • روش پرداخت را انتخاب کنید

180 روز
پرمیوم

$34.99

$0.19 در طول روز

 • پرداخت امن
 • 100٪ ایمن و ناشناس
 • روش پرداخت را انتخاب کنید

365 روز
پرمیوم

$59.99

$0.16 در طول روز

 • پرداخت امن
 • 100٪ ایمن و ناشناس
 • روش پرداخت را انتخاب کنید

مزایای حساب

دانلود مستقیم. بدون انتظار
بدون تبلیغات.
دانلود همزمان نامحدود.
حداکثر سرعت دانلود ممکن است.
دانلود پشتیبانی مدیر.
ذخیره سازی نامحدود.
نگهداری فایل ها بصورت نامحدود unlimited
اپلود فایل به اندازه 5.00 GB
بدون محدودیت در مقدار دانلود
قیمت پایین در هر روز.
بدون اشتراک ها.